Houby

Biologie

Kompletně a přehledně zpracované zápisky k maturitě z biologie.

Obsah:

  • zápisky (6 stran A4) - charakteristika, výživa, stavba, význam, rozmnožování, chytridiomycety, houby spájivé, houby vřeckovýtrusné, houby stopkovýtrusné, lišejníky

Bonusový materiál ZDARMA:

  • myšlenková mapa
  • důležité pojmy
  • tabulka - zástupci hub
  • test
  • poznámkový list
  • seznam použité literatury

Celkem 13 stran A4 ve formátu PDF.

Zápisky jsou doplňujícím učebním materiálem, který nenahrazuje učebnice a výukové materiály používané při výuce. 

49,00 Kč