Klasicismus

Český jazyk a literatura

Kompletně a přehledně zpracované zápisky k maturitě z českého jazyka - literatury. 

Obsah:

  • zápisky (3 strany A4) - charakteristika klasicismu, vysoká literatura (Pierre Corneille, Jean Racine), nízká literatura (Moliére, Jean de la Fontaine,...)

Bonusový materiál ZDARMA:

  • myšlenková mapa
  • tabulka autorů a jejich děl
  • důležité pojmy
  • test
  • poznámkový list
  • seznam použité literatury

Celkem 10 stran A4 ve formátu PDF.

Zápisky jsou doplňujícím učebním materiálem, který nenahrazuje učebnice a výukové materiály používané při výuce. 

49,00 Kč