Národní obrození

Český jazyk a literatura

Kompletně a přehledně zpracované zápisky k maturitě z českého jazyka - literatury.

Obsah:

  • zápisky (13 stran A4) - historický kontext a periodizace, 1. etapa: období osvícenství a klasicismu (J. Dobrovský, A. J. Puchmajer, V. M. Kramerius,...), 2. etapa: období preromantismu (J. Jungmann, F. Palacký,...), rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, 3. etapa: období romantismu (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. H. Mácha), 4. etapa: období realismu (K. H. Borovský, B. Němcová)

Bonusový materiál ZDARMA:

  • myšlenková mapa
  • tabulka autorů a jejich děl
  • důležité pojmy
  • test
  • poznámkový list
  • seznam použité literatury

Celkem 21 stran A4 ve formátu PDF.

Zápisky jsou doplňujícím učebním materiálem, který nenahrazuje učebnice a výukové materiály používané při výuce. 

49,00 Kč