Realismus a naturalismus

Český jazyk a literatura

Kompletně a přehledně zpracované zápisky k maturitě z českého jazyka - literatury.

Obsah:

  • zápisky (10 stran A4) - charakteristika období realismu a naturalismu, umělecké směry, Anglie (Ch. Dickens, T. Hardy, J.R. Kipling, A.C. Doyle), Francie (H. de Balzac, G. Flaubert, É. Zola, G. de Maupassant, J. Verne), Rusko (N.V. Gogol, I.S. Turgeněv, L.N. Tolstoj, F.M. Dostojevskij, A.P. Čechov), Polsko (H. Sienkiewitcz), Norsko (H. Ibsen), Dánsko (H.Ch. Andersen), USA (M. Twain)

Bonusový materiál ZDARMA:

  • myšlenková mapa
  • tabulka autorů a jejich děl
  • důležité pojmy
  • test
  • poznámkový list
  • seznam použité literatury

Celkem 18 stran A4 ve formátu PDF.

Zápisky jsou doplňujícím učebním materiálem, který nenahrazuje učebnice a výukové materiály používané při výuce. 

49,00 Kč