Renesance a humanismus v Čechách

Český jazyk a literatura

Kompletně a přehledně zpracované zápisky k maturitě z českého jazyka - literatury.

Obsah:

  • zápisky (4 strany A4) - charakteristika období, Jednota bratrská, literatura (Hynek z Poděbrad, Jan z Rabštejna, Václav Hájek z Libočan, Jan Blahoslav,...) 

Bonusový materiál ZDARMA:

  • myšlenková mapa
  • tabulka autorů a jejich děl
  • důležité pojmy
  • test
  • poznámkový list
  • seznam použité literatury

Celkem 11 stran A4 ve formátu PDF.

Zápisky jsou doplňujícím učebním materiálem, který nenahrazuje učebnice a výukové materiály používané při výuce. 

49,00 Kč